Toner ve Kartuş Arasındaki Fark Nedir?

Her türlü printerda kâğıt veya benzer materyale basma işini sağlayan bilgisayar sarf malzemelerine kartuş veya toner adı verilmektedir. Bu malzemeler, oluşturdukları baskıyı sağlayan materyale göre mürekkepli kartuş veya toner ismini almaktadır. Aralarındaki temel fark; kartuşun mürekkeple tonerin karbon tozuyla çalışması, kartuşun biraz daha küçük boyutta, tonerin ise genelde daha büyük oluşudur.

Muadil Toner mi? Dolumu mu?

Lazer yazıcıda kullanılan tonerin kendi firması tarafından üretilen orijinal olanı değil, farklı marka adında üretilen eşdeğerine Muadil Toner denir. Kimi zaman orijinal tonerin tekrar doldurulup temizlenerek kullanıcıya sunulmasına da Muadil Toner denebilir. Peki, hangisini kullanmak daha mantıklıdır. Toneri tekrar doldurmak mı, yoksa muadil kullanmak mı daha avantajlı?

Bu konuya girmeden önce vurgulamak lazım ki; firmayı doluma ya da muadil kullanmaya sevkeden durum elbette, dövize endexli satılan orijinal tonerin epey pahalı oluşudur. Ciddi sayıda baskı almak durumunda olan, mimarlık büroları, avukatlık büroları, muhasebeciler, turizm şirketleri vb. kurumlar, sık sık boşalan tonerlerin maliyetiyle kimi zaman baş edememektedirler.

Tonerin muadilini ya da dolumunu tercih etmek, öncelikle yazıcıyı garanti kapsamından çıkardığını, baskı kalitesini biraz azalttığını bilmek gerekir. Firma için günlük kullanımda ileri baskı kalitesi önemli değilse, yazıcının garanti süresi dolmuşsa, maliyetleri etkileyen bir durum söz konusu ise, firma tarafından muadil ya da dolum tercihi değerlendirilebilmektedir.

Ayrıca, yerli kullanım adına ve ülke ekonomisi adına ithal tercih edilmeyişi önem arz edebilir ve maliyetler ciddi oranda azaltılabilir. Örneğin, genel bir hesaplama ile orijinale oranla, toner dolumu ile beşte bir muadil toner ile üçte bir maliyet oluşur.

Eğer yapılan değerlendirmede dolum ya da muadil tercihi söz konusuyla her iki yol da tercih edilebilir. Hızlı temin, ekonomiklik, yazıcı için en iyi uyum vb. parametreler göz önünde bulundurularak bir tercih yapılabilir.